Verzetsbeweging       

De Zwarte Hand

Klein-Brabant en de Rupelstreek


De Zwarte Hand was een Belgische verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In totaal had de verzetsgroep 111 leden.

 

Deze website is een huldebetoon aan de 111 verzetsleden van de Zwarte Hand verzetsbeweging uit Klein-Brabant en de Rupelstreek,

opdat wij hen en hun offer nooit zullen vergeten.

 

Deze pagina is louter informatief bedoeld,
opdat verwanten en eventuele geïnteresseerden regelmatig geüpdate worden over allerhande activiteiten, gebeurtenissen en herinneringen rond deze Belgische verzetsbeweging uit WO2.

 

"Herinneren is een taak voor iedereen."

"Blijven herinneren, een taak voor ieder van ons!"

 

"Leven in vrijheid,

het is het hoogste goed.

Pas bij het ontbreken ervan

zien we de waarde ervan in."


This website is a tribute to the 111 members of the Belgian resistance group “the Black Hand”, so that we will never forget them.

 

This page is for information purposes only,

so that relatives and any other interested parties are regularly updated on all kinds of activities, events and memories around this resistance movement of WW2.

 

“Remembering is a task for everyone."

"Continue to remember, a task for each of us!"

"Never forget!"


De website is eigendom van de Vriendenkring De Zwarte Hand.

Indien u foto’s of informatie wenst te gebruiken, gelieve contact op te nemen via het contactformulier.